สมรรถนะการนิเทศเชิงรุก ชุมชนแห่งการเรียนรู้ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สมรรถนะการนิเทศเชิงรุก ชุมชนแห่งการเรียนรู้
สมรรถนะการนิเทศเชิงรุก ชุมชนแห่งการเรียนรู้

สมรรถนะการนิเทศเชิงรุก ชุมชนแห่งการเรียนรู้

Author : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

Softcover

฿ 120.00

150.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165940351

ISBN : 9786165940351

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 98 Pages

Book category : การเรียน การสอน

Product details : สมรรถนะการนิเทศเชิงรุก ชุมชนแห่งการเรียนรู้

PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการนิเทศ ผู้เขียนมีความชื่นชมเป็นพิเศษ จึงเรียกว่า เป็นการนิเทศเชิงรุก และมีแนวคิดสำคัญว่า ไม่ใช่เป็นบทบาทของศึกษานิเทศก์ หรือคณะผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น แต่ควรเป็นบทบาทของครูในสถานศึกษา จึงจัดให้เป็นอีกสมรรถนะหนึ่งของครูมืออาชีพ เรียก สมรรถนะการนิเทศเชิงรุก ที่ทุกๆ คนที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่เป็น Coach และ Mentor ด้วยการใช้กระบวนการชี้แนะแบบพี่เลี้ยง (Mentoring-Coaching) พัฒนาครูมีสมรรถนะการสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้บูรณาการเสริมสมรรถนะรวมทั้งการนำไปใช้ ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเสริมสมรรถนะหลักตามหลักสูตรบนฐานสมรรถนะ คือการพัฒนาครูให้มีการเป็นครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ (DOE) ในยุคสังคมเปลี่ยนแปลงในโลกที่ผันผวน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0