ปรัชญาการเมือง (INTRODUCING POLITICAL PHILOSOPHY)
ปรัชญาการเมือง (INTRODUCING POLITICAL PHILOSOPHY)

ปรัชญาการเมือง (INTRODUCING POLITICAL PHILOSOPHY)

Author : DAVE ROBINSON

Softcover

฿ 180.00

200.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786163070814

ISBN : 9786163070814

Year of print : 1 / 2560

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 173 Pages

Book category : รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

Book details : ปรัชญาการเมือง (INTRODUCING POLITICAL PHILOSOPHY)
การเมืองคือเรื่องที่เราหนีพ้นได้ยาก แต่จะเกี่ยวพันกับมันในทางสร้างสรรค์อย่างไรต่างหาก หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อีกสี่ประการ หนึ่งคือ ชี้ให้เห็นรากฐานทางความคิดทางปรัชญาการเมืองที่หลากหลาย สองคือ ชี้ให้เห็นมรรควิธีในการตั้งคำถามในทางปรัชญาการเมืองในระดับเบื้องต้น สามคือ ขี้ให้เห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบริบททางความคิดว่าแนวคิดต่างๆ สี่คือ ชี้ให้เห็นถึงประเด็นร่วมสมัยที่สำคัญทางปรัชญาการเมือง ผศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0