คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

Author : จันทรา ด่านคงรักษ์

Softcover

฿ 378.00

420.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740341253

ISBN : 9789740341253

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การวัดผลการศึกษา

Product details : คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเป็นขั้นตอนการเผยแพร่ผลการวิจัยไปให้ผู้อื่นได้รับทราบรายงานการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพต้องทำให้ผู้อ่าน อ่านแล้วเข้าใจชัดเจน ตามลำดับขั้นตอนระเบียบการวิจัย รวมทั้งรูปแบบการเขียนเนื้อหาและการพิมพ์ถูกต้องตามหลักการ คู่มือการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียนเล่มนี้ จึงเป็นเอกสารที่สามารถช่วยให้ผู้ที่สนใจด้านการวิจัยในชั้นเรียนนำไปเป็นหนังสือ คู่มือ เพื่อศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองสู่การวิจัยในชั้นเรียนได้ประสบความสำเร็จ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0