ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน (LEARNING COMMUNITY TO CLASSROOM RESEARCH) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน (LEARNING COMMUNITY TO CLASSROOM RESEARCH)
ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน (LEARNING COMMUNITY TO CLASSROOM RESEARCH)

ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน (LEARNING COMMUNITY TO CLASSROOM RESEARCH)

Author : ชวลิต ชูกำแพง

Softcover

฿ 216.00

240.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740341130

ISBN : 9789740341130

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 187 Pages

Book category : การวัดผลการศึกษา

Product details : ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน (LEARNING COMMUNITY TO CLASSROOM RESEARCH)

ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน คือ การร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียนละสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0