เศรษฐศาสตร์ภาษี (ECONOMICS OF TAXATION)
เศรษฐศาสตร์ภาษี (ECONOMICS OF TAXATION)

เศรษฐศาสตร์ภาษี (ECONOMICS OF TAXATION)

Author : อธิภัทร มุทิตาเจริญ

Softcover

฿ 180.00

200.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164076129

ISBN : 9786164076129

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 230 Pages

Book category : เศรษฐศาสตร์

Product details : เศรษฐศาสตร์ภาษี (ECONOMICS OF TAXATION)

เศรษฐศาสตร์ภาษี ผู้อ่านได้เข้าใจบทบาทของภาษีต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ เข้าใจหลักการพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ภาษี และโครงสร้างภาษีของประเทศไทย เข้าใจผลกระทบของภาษีต่อการตัดสินใจของคนและธุรกิจในด้านต่างๆ และสามารถประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เข้ากับประเด็นนโยบายภาษีต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0