เศรษฐมิติประยุกต์เบื้องต้นด้วย STATA
เศรษฐมิติประยุกต์เบื้องต้นด้วย STATA

เศรษฐมิติประยุกต์เบื้องต้นด้วย STATA

Author : วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์

Softcover

฿ 293.00

345.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340157

ISBN : 9789740340157

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 309 Pages

Book category : เศรษฐศาสตร์

Product details : เศรษฐมิติประยุกต์เบื้องต้นด้วย STATA

เศรษฐมิติประยุกต์เบื้องต้นมีเป้าหมายสร้างความเข้าใจทั้งทางทฤษฎีพื้นฐานและการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการถ่ายทอดหลักเศรษฐมิติควบคู่กับการประยุกต์ด้วยการประมวลผลข้อมูลจริงผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สตาตา (STATA) จะเป็นการวางพื้นฐานความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ การเน้นการนำไปใช้จริงและการตีความผลเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนเศรษฐมิติและเป็นรากฐานของการเรียนพีชคณิตเมทริกซ์และการพิสูจน์สูตรต่อไป

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0