จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษา

Author : สุรางค์ โค้วตระกูล

Softcover

฿ 272.00

320.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340263

ISBN : 9789740340263

Year of print : 13 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 537 Pages

Book category : ศึกษาศาสตร์

Product details : จิตวิทยาการศึกษา

เนื่องจากหนังสือจิตวิทยาการศึกษาเล่มนี้ ไม่เพียงแต่ให้พื้นฐานความรู้เรื่องทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการเรียนการสอน แต่ได้สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการประยุทธ์ในห้องเรียน ฉะนั้น จึงเหมาะสมกับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในแขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว และวิชาเอกทางการศึกษาทุกแขนง

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0