การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา
only ebook
การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา

การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา

Author : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

E-book

฿ 149.00

200.00

Discount 25 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000008114

ISBN : 9786164559554

Year of print : 4 / 2563

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 184 Pages

Book category : การเรียน การสอน

Book details : การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา
Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0