วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Author : กุลิสรา จิตรชญาวณิช และคณะ

Softcover

฿ 112.00

125.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339229

ISBN : 9789740339229

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 119 Pages

Book category : การเรียน การสอน

Product details : วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นภาระที่หนักและท้าทายสำหรับผู้สอน จะต้องรู้จักค้นคว้า สรรหา พัฒนา สร้างสรรค์วิธีการแปลกใหม่และหลากหลายมาใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ รวมทั้งผู้สอนจะต้องออกแบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ เพื่อได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้การที่ผู้สอนจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 ให้บรรลุเป้าหมาย จำเป็นต้องเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและน่าสนใจ จึงจะสามารถช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0