จุลชีววิทยาทางอาหาร (FOOD MICROBIOLOGY) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
จุลชีววิทยาทางอาหาร (FOOD MICROBIOLOGY)
สินค้าหมด
จุลชีววิทยาทางอาหาร (FOOD MICROBIOLOGY)

จุลชีววิทยาทางอาหาร (FOOD MICROBIOLOGY)

ผู้แต่ง : ธารารัตน์ ชือตอฟ

หนังสือปกอ่อน

฿ 279.00

310.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9789740333937

ISBN : 9789740333937

ปีพิมพ์ : 1 / 2558

ขนาด ( w x h ) : 185 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 400 หน้า

หมวดหนังสือ : จุลชีววิทยา

รายละเอียดสินค้า : จุลชีววิทยาทางอาหาร (FOOD MICROBIOLOGY)

“จุลชีววิทยาทางอาหาร” หรือการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหาร เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการแปรรูปและถนอมอาหาร หนังสือเล่มนี้ ได้เรียบเรียงโดยมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร รวมทั้งสาขาจุลชีววิทยา และเพื่อให้นักวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าความรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความรู้ด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร ไม่เพียงมีประโยชน์ต่อนักวิชาการและนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้น แต่ยังมีความเกี่ยวข้องกับเราทุกคนในฐานะที่เป็นผู้บริโภค จึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปด้วย ในการเรียบเรียงนี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานสำคัญของจุลชีววิทยาทางอาหาร โดยคำนึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้อ่าน การวิจัยทางการศึกษาชี้ว่า ผู้เรียนส่วนหนึ่งเรียนรู้ได้ดีผ่านการเห็นภาพ บางส่วนเรียนรู้ได้ดีผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ย้อนกลับไปเชื่อมโยงกับทฤษฎี บางส่วนเรียนรู้ได้ดีจากการศึกษาค้นคว้าเป็นการส่วนตัว ในขณะที่บางส่วนเรียนรู้ได้ดีผ่านการอภิปรายกับผู้อื่น ด้วยเหตุนี้ จึงได้ออกแบบหนังสือเล่มนี้ให้มีรายละเอียดที่ผู้อ่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมและเชื่อมโยงไปถึงแหล่งอ้างอิงได้ มีประเด็นที่เป็นประโยชน์ทั้งในบริบทของไทยและเปิดโลกทัศน์สู่บริบทของสากล รวมถึงได้แทรกคำถามเพื่อการทบทวนและค้นคว้าเพิ่มเติม และกรณีศึกษา (สถานการณ์จำลอง) ซึ่งได้ถูกออกแบบให้มีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ และได้เห็นแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยาในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0