ความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้อาเซียน :การวิเคราะห์พัฒนาการ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้อาเซียน :การวิเคราะห์พัฒนาการ
สินค้าหมด
ความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้อาเซียน :การวิเคราะห์พัฒนาการ

ความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้อาเซียน :การวิเคราะห์พัฒนาการ

ผู้แต่ง : ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย

หนังสือปกอ่อน

฿ 229.00

270.00

ประหยัด 15 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9789740333227

ISBN : 9789740333227

ปีพิมพ์ : 1 / 2558

ขนาด ( w x h ) : 0 x 0 mm.

จำนวนหน้า : 408 หน้า

หมวดหนังสือ : เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

รายละเอียดสินค้า : ความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้อาเซียน :การวิเคราะห์พัฒนาการ

การวิเคราะห์พัฒนาการของความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระดับความพร้อมของการเข้าสู่การเป็นประชาคมความมั่นคงอันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็น “ประชาคมอาเซียน” นั้นมีทฤษฎีที่สามารถนำมาใช้ในการศึกษาและให้คำอธิบายได้หลายทฤษฎี สำหรับทฤษฎีการสร้างประชาคมความมั่นคงของศาสตราจารย์คาร์ล ดับเบิลยู ดอยส์ช ที่ศึกษาปรากฏการณ์ประชาคมความมั่นคงของประเทศในแถบแอตแลนติกเหนือ เป็นผลงานที่มีคุณูปการแก่การศึกษาในประเด็นนี้อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม แอ็ดเลอร์และบาร์เน็ตต์ได้ทำให้ทฤษฎีของดอยส์ชง่ายต่อการศึกษาและเห็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น โดยพัฒนามาเป็นทฤษฎีประชาคมความมั่นคง 3 ชั้น หากเราศึกษาอาเซียนด้วยมโนทัศน์นี้ อาเซียนมีความพร้อมสู่การเป็นประชาคมความมั่นคงอย่างไร หนังสือ “ความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้อาเซียน : การวิเคราะห์พัฒนาการและความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมความมั่นคง” นี้ ได้พรรณนาให้เห็นถึงพัฒนาการของความร่วมมือด้านความมั่นคงที่มีมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อันเป็นความพยายามในการหาทางสร้างความมั่นคงโดยมีประเทศมหาอำนาจภายนอกภูมิภาคร่วมอยู่ด้วย ช่วงที่สอง เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันเอง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความร่วมมือคือภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ช่วงที่สาม ตั้งแต่ช่วงปลายสงครามเย็นจนเข้าสู่ยุคหลังสงครามเย็นเป็นพัฒนาการของความร่วมมือที่ได้เติบโตสูงขึ้น และช่วงที่สี่ เมื่อฝ่ายความมั่นคงหรือกลาโหมได้เข้ามามีส่วนร่วมในความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียนในมิติที่ชัดเจนในกลางทศวรรษแรกของศตวรรษใหม่นี้เป็นต้นมา นอกจากนั้น สำหรับมุมมองในกรณีของประเทศไทยและกลาโหมไทย ประกอบด้วยผู้นำทางการเมืองและด้านการทหาร ได้มีนโยบายในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและนำข้อตกลงของความร่วมมือที่ทำไว้มาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างแท้จริง กองทัพมีความมุ่งมั่นในการร่วมมือสร้างความไว้วางใจในทุกระดับหน่วยงานระหว่างกันทั้งในอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และมิตรประเทศ เพื่อให้เกิดเป็นประชาคมความมั่นคงอาเซียนให้ได้ตามวิสัยทัศน์แผนปฏิบัติการ และพิมพ์เขียนที่อาเซียนกำหนด เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญคือ สันติภาพในภูมิภาคอย่างแท้จริงและยั่งยืน ทุกอย่างที่กล่าวมานี้ได้มีบรรยายไว้ในหนังสือนี้อย่างครบถ้วนรอบด้าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0