ความคิดเห็นสาธารณะ :ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการเมือง | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ความคิดเห็นสาธารณะ :ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการเมือง
ความคิดเห็นสาธารณะ :ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการเมือง

ความคิดเห็นสาธารณะ :ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการเมือง

ผู้แต่ง : ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์

หนังสือปกอ่อน

฿ 195.00

230.00

ประหยัด 15 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9789740342878

ISBN : 9789740342878

ปีพิมพ์ : 1 / 2567

ขนาด ( w x h ) : 190 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 111 หน้า

หมวดหนังสือ : รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

รายละเอียดสินค้า : ความคิดเห็นสาธารณะ :ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการเมือง

ความคิดเห็นสาธารณะ ถือเป็นปรากฎการณ์ทางการเมืองที่สำคัญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ความคิดเห็นสาธารณะถูกนำมาอ้างถึงในกระบวนการทางการเมืองหลายโอกาส เช่น การหาเสียงเลือกตั้ง การกำหนดนโยบายสาธารณะ หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ในการอธิบายปรากฎการณ์การแสดงความคิดเห็นสาธารณะในประเด็นต่างๆ ผ่านมุมมองทางทฤษฎีและการตัดสินใจทางการเมือง หนังสืออธิบายทฤษฎีความคิดเห็นสาธารณะต่างๆ ในการวิเคราะห์ลักษณะการก่อตัวของความคิดเห็นสาธารณะ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงระดับกลุ่มทางสังคม ประยุกต์ทฤษฎีความคิดเห็นสาธารณะกับกรณีศึกษาปรากฎการณ์ทางการเมืองและประเด็นสาธารณะร่วมสมัย เช่น ความคิดเห็นสาธารณะกับการอพยพย้ายถิ่นฐาน ความคิดเห็นสาธารณะกับสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจการวิเคราะห์ความคิดเห็นสาธารณะด้วยมุมมองทางทฤษฎีกับแนวการวิเคราะห์กับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0