ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ หน่วยที่ 1-8 (60730) (ป.โท)
Out of stock
ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ หน่วยที่ 1-8 (60730) (ป.โท)

ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ หน่วยที่ 1-8 (60730) (ป.โท)

Author : จุไร ทัพวงษ์

Softcover

฿ 720.00

800.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165053389

ISBN : 9786165053389

Year of print : 1 / 2553

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : เศรษฐศาสตร์

Book details : ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ หน่วยที่ 1-8 (60730) (ป.โท)
Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0