ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 (13702) (ปริญญาโท)
Out of stock
ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 (13702) (ปริญญาโท)

ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 (13702) (ปริญญาโท)

Author : บุญฑา วิศวไพศาล และคณะ

Softcover

฿ 630.00

700.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789746438278

ISBN : 9789746438278

Year of print : 3 / 2551

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : สารนิเทศศาสตร์

Product details : ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 (13702) (ปริญญาโท)

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0