ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7 (32741) (ป.โท)
Out of stock
ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7 (32741) (ป.โท)

ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7 (32741) (ป.โท)

Author : อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

Softcover

฿ 630.00

700.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786161612924

ISBN : 9786161612924

Year of print : 1 / 2560

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : เศรษฐศาสตร์

Book details : ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7 (32741) (ป.โท)
Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0