การเงินธุรกิจ (BUSINESS FINANCE)
การเงินธุรกิจ (BUSINESS FINANCE)

การเงินธุรกิจ (BUSINESS FINANCE)

Author : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

Softcover

฿ 252.00

280.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789990083361

ISBN : 0

Year of print : 31 / 2562

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 356 Pages

Book category : การเงินและการธนาคาร

Product details : การเงินธุรกิจ (BUSINESS FINANCE)

เนื้อหาครอบคลุมบทบาทและหน้าที่ของการบริหารการเงิน ทั้งในด้านการวางแผนทางการเงิน เทคนิคและวิธีวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดการสินทรัพย์ การควบคุมทางการเงิน และการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเงินปันผล ซึ่งผู้บริหารทางการเงินจะต้องทำการตัดสินใจเพื่อทำให้กิจการมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นสูงสุด

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0