การเงินธุรกิจ (CORPORATE FINANCE) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การเงินธุรกิจ (CORPORATE FINANCE)
การเงินธุรกิจ (CORPORATE FINANCE)

การเงินธุรกิจ (CORPORATE FINANCE)

Author : พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล

Softcover

฿ 359.00

399.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789749373606

ISBN : 974937360X

Year of print : 7 / 2563

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 468 Pages

Book category : การเงินและการธนาคาร

Product details : การเงินธุรกิจ (CORPORATE FINANCE)

หนังสือการเงินธุรกิจ (Corporate Finance) เล่มนี้ถูกแต่งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิชาการเงินธุรกิจ ในระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจและเพื่อใช้อ่านประกอบการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ (MBA) 


สำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้มีพื้นความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจมาก่อน  เนื้อหาของหนังสือได้ครอบคลุมภาพรวมการเงินของธุรกิจและตลาดการเงินวิเคราะห์และการวางแผนทางการเงิน คณิตศาสตร์ทางการเงิน เพื่อการคำนวณหามูลค่าของเงินตามเวลาสำหรับใช้ในการตัดสินใจ ในโครงการลงทุนต่างๆ เทคนิคในการตัดสินใจจ่ายลงทุนการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว เพื่อนำมาใช้ในการลงทุนการคำนวณต้นทุนทางการเงิน ตลอดจนการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ โดยมีเป้าหมายให้เป็นพื้นฐานความรู้ที่สำคัญทางด้านการเงินของธุรกิจสำหรับผู้ที่เรียนหรือผู้ที่สนใจทางด้านการบริหารธุรกิจ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0