ทีวีดิจิทัล ไม่รู้ไม่ได้แล้ว (ราคาปก 240.-)
Out of stock
ทีวีดิจิทัล ไม่รู้ไม่ได้แล้ว (ราคาปก 240.-)

ทีวีดิจิทัล ไม่รู้ไม่ได้แล้ว (ราคาปก 240.-)

Author : พนา ทองมีอาคม

Softcover

฿ 36.00

40.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740332121

ISBN : 9789740332121

Year of print : 1 / 2557

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 133 Pages

Book category : การสื่อสารมวลชน

Book details : ทีวีดิจิทัล ไม่รู้ไม่ได้แล้ว (ราคาปก 240.-)
หนังสือเล่มนี้เป็นข้อเขียนเกี่ยวกับโทรทัศน์และการปรับเปลี่ยนระบบรับส่งโทรทัศน์เข้าสู่ระบบดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทย เนื้อหาในเล่มจัดทำขึ้นในรูปของบทความสั้น ๆ ใช้ภาษาพูด เพื่อให้ง่ายต่อผู้อ่านที่เป็นประชาชนคนดูทีวีทั่วไปสามารถทำความเข้าใจได้ แฝงหลักคิดที่สำคัญของการกำหนดแนวนโยบายด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะไว้หลายประการ ให้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอในการเตรียมความพร้อมไปสู่การมีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลของทุกครัวเรือน
Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0