เทอร์โมไดนามิกส์ (THERMODYNAMICS: AN ENGINEERING APPROACH) (ปรับปรุงล่าสุด)
เทอร์โมไดนามิกส์ (THERMODYNAMICS: AN ENGINEERING APPROACH) (ปรับปรุงล่าสุด)

เทอร์โมไดนามิกส์ (THERMODYNAMICS: AN ENGINEERING APPROACH) (ปรับปรุงล่าสุด)

Author : YUNUS A. CENGEL และคณะ

Softcover

฿ 428.00

475.00

Discount 9 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786167060170

ISBN : 9786167060170

Year of print : 7 / 2554

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 688 Pages

Book category : วิศวกรรมเครื่องกล

Book details : เทอร์โมไดนามิกส์ (THERMODYNAMICS: AN ENGINEERING APPROACH) (ปรับปรุงล่าสุด)
ตำรา “เทอร์โมไดนามิกส์” เล่มนี้ เขียนโดยปรมาจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ชื่อก้องโลก Yunus A.Cengel และ Michael A.Boles โดยหนังสือเล่มนี้ นับเป็นตำราคลาสสิกที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลกต่างนิยมใช้กัน หนังสือเล่มนี้แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.สมชัย อัครทิวา และ ผศ.ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี ในบับแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยในครั้งนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาทำให้อัพเดทตามต้นฉบับภาษาอังกฤษ 7th Edition โดยมีเนื้อหาสาระของวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ครบถ้วน พร้อมภาพประกอบ ตัวอย่าง และแบบฝึกหัดที่จะทำให้นักศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้าใจถึงศาสตร์ของเทอร์โมไดนามิกส์ได้อย่างชัดเจนที่สุด

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์
บทที่ 2 พลังงาน การถ่ายโอนพลังงานและการวิเคราะห์พลังงานเบื้องต้น
บทที่ 3 สมบัติของสารบริสุทธิ์
บทที่ 4 การวิเคราะห์พลังงานสำหรับระบบปิด
บทที่ 5 การวิเคราะห์มวลและพลังงานสำหรับระบบเปิด
บทที่ 6 กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์
บทที่ 7 เอนโทรปี
บทที่ 8 เอกซ์เซอยี
บทที่ 9 วัฏจักรกำลังแก๊ส
บทที่ 10 วัฏจักรกำลังไอและวัฏจักรกำลังร่วม
Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0