เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)
เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

Author : ณัฐวุธ สิบหมู่ :บรรณาธิการ

Softcover

฿ 585.00

650.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789749510650

ISBN : 9789749510650

Year of print : 1 / 2559

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 780 Pages

Book category : เภสัชศาสตร์

Product details : เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

เนื้อหาโดยย่อที่สำคัญของวิชาเภสัชวิทยา เช่น กลไกการออกฤทธิ์ การใช้ทางคลินิกคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์และปฎิกิริยาระหว่างยา ผลข้างเคียง และข้อห้ามใช้ หนังสือเล่มนี้ได้เขึยนขึ้นเพื่อรวบรวม

เนื้อหาที่เป็นแนวคิดหรือหลักการสำคัญทางเภสัชวิทยาที่ควรรู้และรายละเอียดที่สำคัญที่ควรจดจำ เพราะมีความสำคัญในทางคลีนิก ภายในหนังสือมีการแจกแจงยาในแต่ละกลุ่ม พร้อมยกตัวอย่างยาต้นแบบ (prototype) และยาที่ใช้บ่อย โดยมีภาพแสดงการจำแนกยาในหน้าร้านของแต่ละบท มีการอธิบายกลไกของยาโดยภาพประกอบและตารางเป็นจำนวนมาก และมีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ รูปแบบการอธิบายยาแต่ละชนิด ประกอบด้วยคุณสมบัติทางกายภาพ กลไกหรือผลต่อร่างกาย คุณสมบัติทางเภสัทจลนศาสตร์ ปฏิกิริยาระหว่างยา การใช้ในทางคลีนิก ผลข้างเคียง และข้อห้ามใช้

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0