การวิจัยการสื่อสาร
การวิจัยการสื่อสาร

การวิจัยการสื่อสาร

Author : ชาลิสา มากแผ่นทอง

Softcover

฿ 441.00

490.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740335146

ISBN : 9789740335146

Year of print : 1 / 2559

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 337 Pages

Book category : นิเทศศาสตร์

Product details : การวิจัยการสื่อสาร
หากจะเริ่มต้นทำวิจัย จะต้องทำอย่างไร จะเลือกหัวข้อวิจัยใดจึงจะเหมาะสม จะทำวิจัยให้เป็นและทำให้ดีนั้นต้องทำอย่างไร การทำวิจัยมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง จะเสาะหาวรรณกรรมได้ที่ใด จะเรียบเรียงวรรณกรรมอย่างไรจึงจะนำไปสู่การกำหนดกรอบแนวคิดและการตั้งคำถามนำการวิจัยที่มีตรรกะ มีระเบียบวิธีวิจัยใดที่สามารถเลือกใช้ได้บ้าง จะทราบได้อย่างไรว่าระเบียบวิธีวิจัยนั้นๆ เหมาะสมกับโจทย์การวิจัยหรือไม่ เมื่อจะดำเนินการเก็บข้อมูล เราจะต้องวางแผนและเตรียมตัวอย่างไร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมีความเที่ยงตรงและมีความน่าเชื่อถือเพียงใด เราจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างไร หากเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ มีสถิติตัวใดที่สามารถเลือกใช้ได้บ้าง ท้ายสุดเราจะอภิปรายและสรุปผลการศึกษาอย่างไรจึงจะตอบโจทย์การวิจัยและนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หากสิ่งเหล่านี้คือ คำถามหลักๆ ในใจ หนังสือการวิจัยการสื่อสารมีคำตอบให้ทุกท่าน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0