การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

Author : กัลยา วานิชย์บัญชา และคณะ

Softcover

฿ 355.00

395.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164686403

ISBN : 9786164686403

Year of print : 31 / 2564

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 531 Pages

Book category : คอมพิวเตอร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม

Product details : การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล
หนังสือ การใช้ SPSS for Window ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นหนังสือที่ครอบคลุมหลักการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม SPSS foe Window ตั้งแต่หลักการทำวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแฟ้มข้อมูล วิธีการใช้โปรแกรม SPSS for Window โดยใช้คำอธิบายอย่างง่ายๆ พร้อมตัวอย่างที่ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ สำหรับงานด้านวิจัย ด้านธุรกิจ ฯลฯ สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ สามารถศึกษาได้จากตำรา “หลักสถิติ” และ “การวิเคราะห์สถิติ: สถิติเพื่อการบริหารและวิจัย” และหนังสือ “สถิติสำหรับงานวิจัย” ส่วนผู้ที่ต้องการทำวิจัยในแนวลึกโดยใช้สถิติขั้นสูงสามารถศึกษาได้จากหนังสือ “การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Window” ของ ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0