การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)
การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

Author : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

Softcover

฿ 270.00

300.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164459786

ISBN : 9786164459786

Year of print : 3 / 2563

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 389 Pages

Book category : การเงินและการธนาคาร

Product details : การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)
หนังสือ การจัดการการเงิน เล่มนี้ได้มีการจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 3 โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมพร้อมทั้งแบบฝึกหัดเพื่อให้มีความเข้มข้นมากขึ้น 3 บท คือ บทที่ 1,8 และ 15 อีกทั้งได้มีการเพิ่มเติม case study ไว้ในภาคผนวก หนังสือ การจัดการการเงิน เขียนขึ้นเพื่อประกอบการสอนแก่นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน นอกจากนั้นยังสามารถใช้ประกอบการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เนื้อหาสาระครอบคลุมในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของการบริหารการเงินตั้งแต่การพยากรณ์และการวางแผนการตัดสินใจลงทุนและการจัดหาเงิน การประสานงานและการควบคุม และการจัดหาเงิน ตลอดจนการควบรวมกิจการ และการจัดการการเงินระหว่างประเทศ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0