เทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัย :แนวทางการนำไปใช้อย่างมืออาชีพ
เทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัย :แนวทางการนำไปใช้อย่างมืออาชีพ

เทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัย :แนวทางการนำไปใช้อย่างมืออาชีพ

Author : ชูศรี วงศ์รัตนะ

Softcover

฿ 180.00

200.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164456723

ISBN : 9786164456723

Year of print : 1 / 2560

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 228 Pages

Book category : หลักการวิจัย

Book details : เทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัย :แนวทางการนำไปใช้อย่างมืออาชีพ
ในการทำวิจัย สิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยต้องตระหนักคือ เครื่องมือวิจัยมีความสำคัญยิ่งต่อความถูกต้องน่าเชื่อถือได้ของผลวิจัย หนังสือเล่มนี้เน้นการนำเสนอแนวคิดพื้นฐานสำคัญของการสร้างเครื่องมือวิจัย การออกแบบและการสร้างเครื่องมือวิจัย ตลอดจนเสนอกระบวนการสร้างเครื่องมือวิจัยประเภทต่างๆ อย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการนำความรู้ดังกล่าวไปสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยได้อย่างนักวิจัยมืออาชีพ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0