เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

Author : ชูศรี วงศ์รัตนะ 

Softcover

฿ 270.00

300.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164299771

ISBN : 9786164299771

Year of print : 13 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 477 Pages

Book category : หลักการวิจัย

Product details : เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
สถิติเพื่อการวิจัย เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถนำไปใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ อยู่ที่การนำเสนอให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยกับการเลือกใช้สถิติ โดยในการนำเสนอสถิติแต่ละชนิด ผู้เขียนเริ่มด้วยการอธิบาย แนวคิด/หลักการ ลักษณะงานวิจัย สูตรคำนวณ การสรุปผลและการแปลความหมาย ที่สำคัญคือ มีการเสนอตัวอย่างจริงจากงานวิจัยสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้เห็นแนวทางที่ชัดเจนขึ้น ในการนำสถิติแต่ละชนิดไปใช้ในงานวิจัย

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0