บัญชีชั้นสูง 2 (ADVANCED ACCOUNTING II)
บัญชีชั้นสูง 2 (ADVANCED ACCOUNTING II)

บัญชีชั้นสูง 2 (ADVANCED ACCOUNTING II)

Author : ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร และคณะ

Softcover

฿ 315.00

350.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164139770

ISBN : 9786164139770

Year of print : 11 / 2562

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 569 Pages

Book category : การบัญชี

Book details : บัญชีชั้นสูง 2 (ADVANCED ACCOUNTING II)

หนังสือการบัญชีชั้นสูง 2 เล่มนี้ จะช่วยให้สามารถเข้าใจลำดับขั้นตอนของการจัดทำงบการเงินโดยรวมได้โดยง่าย เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินรวม นักบัญชี ใช้เป็นคู่มือในการจัดทำงบการเงินรวม ผู้ที่สนใจทั่วไป ใช้เป็นหนังสือประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นักศึกษา และอาจารย์ ใช้เป็นหนังสือเรียนหลัก หนังสือเสริมหลักสูตร ผู้ต้องการเป็นผู้สอบบัญชี ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบ

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0