รายงานการเงินและการวิเคราะห์ (FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
รายงานการเงินและการวิเคราะห์ (FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS)
สินค้าหมด
รายงานการเงินและการวิเคราะห์ (FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS)

รายงานการเงินและการวิเคราะห์ (FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS)

ผู้แต่ง : นุชจรี พิเชฐกุล

หนังสือปกอ่อน

฿ 315.00

350.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9786164688186

ISBN : 9786164688186

ปีพิมพ์ : 1 / 2561

ขนาด ( w x h ) : 0 x 0 mm.

จำนวนหน้า : 0 หน้า

หมวดหนังสือ : การบัญชี/ระบบบัญชี

รายละเอียดสินค้า : รายงานการเงินและการวิเคราะห์ (FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS)

หนังสือรายงานการเงินและการวิเคราะห์  มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิวัฒนาการของรายงานการเงิน

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินและการนำเสนองบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของงบกระแสเงินสด

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้นการวิเคราะห์งบการเงินและการวิเคราะห์

อัตราส่วนทางการเงิน


เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่ปรับปรุงใหม่จึงเหมาะสมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่จะได้รับความรู้เพิ่มเติม

รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่จะนำไปปรับความรู้ที่มีอยู่ให้ทันสมัยมากขึ้นนอกจากนี้ในท้ายบทยังมีแบบฝึกหัดสำหรับฝึกปฏิบัติด้วย


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0