เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :หนึ่งทศวรรษก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พศ.2550-2558)
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :หนึ่งทศวรรษก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พศ.2550-2558)

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :หนึ่งทศวรรษก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พศ.2550-2558)

Author : สีดา สอนศรี และคณะ

Softcover

฿ 441.00

490.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164067042

ISBN : 9786164067042

Year of print : 1 / 2559

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 560 Pages

Book category : เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

Product details : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :หนึ่งทศวรรษก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พศ.2550-2558)
งานเขียนเรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : หนึ่งทศวรรษก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (2007-2015) นี้เป็นงานเขียนที่เขียนต่อจากหนังสือเรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมือง เศรษฐกิจ และการต่างประเทศ (1997 -2007 ) โดยหัวหน้าโครงการเป็นผู้บุกเบิกงานจัดตั้งกลุ่มศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมกันเขียนหนังสือดังกล่าวขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัย โดยคณะผู้เขียนได้ร่วมกันทำการศึกษาค้นคว้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกๆ เรื่องมากว่า 25 ปี งานเขียนในปัจจุบันได้ดัดแปลงมาเป็นหนังสือจากการทำวิจัย เรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0