นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Author : รุ่งรวี จิตภักดี

Softcover

฿ 243.00

270.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740342069

ISBN : 9789740342069

Year of print : 1 / 2566

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : อุตสาหกรรมการบริการ

Product details : นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวของชุมชนผ่านกระบวนการทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรในรูปแบบของการมีส่วนร่วมอันจะก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนคำนึงถึงความยั่งยืนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เพื่อบรรลุทุกกลุ่มเป้าประสงค์ของชุมชนที่วางไว้ และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างสูงสุด

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0