การเขียนแบบก่อสร้างบ้าน | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การเขียนแบบก่อสร้างบ้าน
การเขียนแบบก่อสร้างบ้าน

การเขียนแบบก่อสร้างบ้าน

Author : ตราวิทย์ ศิวะเกื้อ

Softcover

฿ 342.00

380.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740341857

ISBN : 9789740341857

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 210 x 295 mm.

Number of pages : 244 Pages

Book category : วิศวกรรมโยธา

Product details : การเขียนแบบก่อสร้างบ้าน

หนังสือเล่มนี้ อธิบายเรื่องการเขียนแบบก่อสร้างบ้าน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น และโครงสร้างไม้ ในหัวข้อประเภทของแบบก่อสร้าง หัวกระดาษ ประเภทของเส้น สารบัญ แผนที่ สัญลักษณ์ แนวเสา การเขียนผังพื้น การเขียนรูปตัด การเขียนรูปด้าน การเขียนผังโครงสร้าง การเขียนผังฝ้าเพดาน การเขียนผังไฟฟ้ากำลังและงานระบบอื่น การเขียนบันได การเขียนห้องน้ำ การเขียนประตูและหน้าต่าง แสดงขั้นตอนการเขียน อธิบายด้วยรูปภาพ 

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0