ความหมายกับการแปล | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ความหมายกับการแปล
ความหมายกับการแปล

ความหมายกับการแปล

Author : จิรันธรา ศรีอุทัย

Softcover

฿ 225.00

250.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164077355

ISBN : 9786164077355

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 241 Pages

Book category : ภาษาศาสตร์

Product details : ความหมายกับการแปล

หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามในการตอบคำถามเกี่ยวกับ "การตรงความหมาย" ระหว่างต้นฉบับและฉบับแปลตามหลักอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ โดยนำเสนอว่าความหมายมีหลายชนิด และเมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้แปลควรมุ่งรักษาความหมายชนิดใดเมื่อแปลต้นฉบับประเภทต่างๆ 

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0