การออกแบบการเรียนรู้ :แนวคิดและกระบวนการ (LEARNING DESIGN: CONCEPT AND PROCESS) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การออกแบบการเรียนรู้ :แนวคิดและกระบวนการ (LEARNING DESIGN: CONCEPT AND PROCESS)
การออกแบบการเรียนรู้ :แนวคิดและกระบวนการ (LEARNING DESIGN: CONCEPT AND PROCESS)

การออกแบบการเรียนรู้ :แนวคิดและกระบวนการ (LEARNING DESIGN: CONCEPT AND PROCESS)

Author : ดนุลดา จามจุรี

Softcover

฿ 306.00

340.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165778176

ISBN : 9786165778176

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 185 x 240 mm.

Number of pages : 373 Pages

Book category : การเรียน การสอน

Product details : การออกแบบการเรียนรู้ :แนวคิดและกระบวนการ (LEARNING DESIGN: CONCEPT AND PROCESS)

ในบางครั้งที่การเรียนรู้ไม่เกิดขึ้น เพราะ “ปัญหาการเรียนรู้ (Learning Problem)” มีเหตุปัจจัยมากมายที่ก่อให้เกิดปัญหา และ “มีความซับซ้อน” ที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยคำตอบที่ตายตัว และอาจไม่สามารถใช้วิธีการที่ประสบความสำเร็จในอดีตมาแก้ไขปัญหาที่คิดว่าคล้ายคลึงกันได้ในปัจจุบัน ปัญหาลักษณะนี้จึงต้องใช้ “การออกแบบ (Design)” มาช่วยแก้ปัญหา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกอย่างรอบคอบว่าจะสอนอะไร เมื่อใด ที่ไหน และอย่างไร จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหา โครงสร้าง เวลา การสอน กลยุทธ์ลำดับของกิจกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนการเรียนรู้รวมถึงการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ การตัดสินใจเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนรู้

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0