เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการบำบัดน้ำเสียและนำกลับคืนทรัพยากร | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการบำบัดน้ำเสียและนำกลับคืนทรัพยากร
เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการบำบัดน้ำเสียและนำกลับคืนทรัพยากร

เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการบำบัดน้ำเสียและนำกลับคืนทรัพยากร

Author : เบญจพร สุวรรณศิลป์

Softcover

฿ 351.00

390.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165930994

ISBN : 9786165930994

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

Product details : เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการบำบัดน้ำเสียและนำกลับคืนทรัพยากร

ระบบบำบัดน้ำเสียจัดเป็นระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับสังคมมนุษย์ ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทางน้ำและป้องกันปัญหามลพิษทางน้ำ เทคโนโลยีชีวภาพนับเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่นำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการบำบัดน้ำเสีย อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากหน้าที่หลักในการบำบัดน้ำเสียแล้ว เทคโนโลยีชีวภาพยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการนำกลับคืนทรัพยากรจากน้ำเสียตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0