ปฏิวัติที่ปลายลิ้น ฯ (พร้อมเข็มกลัด+ชุดที่คั่น+สมุดโน้ต+สติกเกอร์) (ราคาปก 360.-) (เฉพาะจอง) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ปฏิวัติที่ปลายลิ้น ฯ (พร้อมเข็มกลัด+ชุดที่คั่น+สมุดโน้ต+สติกเกอร์) (ราคาปก 360.-) (เฉพาะจอง)
Out of stock
ปฏิวัติที่ปลายลิ้น ฯ (พร้อมเข็มกลัด+ชุดที่คั่น+สมุดโน้ต+สติกเกอร์) (ราคาปก 360.-) (เฉพาะจอง)

ปฏิวัติที่ปลายลิ้น ฯ (พร้อมเข็มกลัด+ชุดที่คั่น+สมุดโน้ต+สติกเกอร์) (ราคาปก 360.-) (เฉพาะจอง)

Author : ชาติชาย มุกสง

Softcover

฿ 300.00

300.00

Discount 0 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789990159721

ISBN : 0

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 392 Pages

Book category : รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

Product details : ปฏิวัติที่ปลายลิ้น ฯ (พร้อมเข็มกลัด+ชุดที่คั่น+สมุดโน้ต+สติกเกอร์) (ราคาปก 360.-) (เฉพาะจอง)

    การต่อสู้และต่อรองความหมายทางการเมืองด้านรสชาติถูกแฝงไปยังปลายลิ้น หากกลุ่มใดในสังคมสามารถครองอำนาจนำที่ปลายลิ้นได้ ก็ย่อมสามารถครองอำนาจทางการเมืองวัฒนธรรมในระดับมวลชนได้เช่นกัน หลังการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕ คณะราษฎรได้นำแนวคิดโภชนาการใหม่เข้ามาปะทะประสานกับการเมืองสมัยใหม่ ผลักดันให้ประชาชนหันมาใส่ใจกับการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมด้านอาหาร ความสำเร็จของการปฏิวัติที่ปลายลิ้นยังได้นำไปสู่กระบวนการช่วงชิงความหมายและสร้างนิยามมาตรฐานด้านรสชาติอาหารใหม่อีกครั้งของกลุ่มชนชั้นสูงในเวลาต่อมา ชวนลิ้มลองรสชาติของการปฏิวัติที่ปลายลิ้น ปรับรสปรุงแต่งสู่การกินแบบประชาธิปไตย

จุดเด่น

  • งานเขียนไม่เพียงเสนอประเด็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์การเมืองศีลธรรม มรดกของคณะราษฎรที่เป็นผลพวงมาจากการปฏิวัติ 2475 แต่ยังเชื่อมโยงสู่กระแสโลกภายนอกและระบบเศรษฐกิจทุนนิยม การแย่งชิงอำนาจและบทบาททางการเมืองของชนชั้นสูงและสถาบัน
  • เนื้อหามีความแข็งแรง ครบถ้วนและสมบูรณ์ ประเด็นย่อยของแต่ละบทสอดคล้อง เชื่อมโยง และเรียบเรียงเป็นลำดับขั้นตอน นำเสนอให้เห็นแง่มุม แนวคิด ตั้งแต่ช่วงหลังปฏิวัติ 2475 จนถึงยุค 2500 มีบทสรุปให้เห็นถึงบริบทในแต่ละยุคสมัย ทั้งยังชวนผู้อ่านตั้งคำถามเพื่อคิดต่อจากประเด็นในเล่ม
  • ผู้เขียนเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและศึกษาประวัติศาสตร์ด้านอาหารมาอย่างถี่ถ้วน ภายในเล่มยังนำเสนอให้เห็นความสอดคล้องของอาหารที่มากมายทั้งก๋วยเตี๋ยว เนื้อ นม ไข่ น้ำตาล อาหารใต้ อาหารอีสาน และอาหารชาววัง ว่ารสชาติและอาหารการกินเหล่านี้มีนัยทางการเมืองและสัมพันธ์กับอำนาจนำอย่างไร

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0