ความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ :สิ่งที่ผู้เตรียมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ควรรู้ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ :สิ่งที่ผู้เตรียมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ควรรู้
ความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ :สิ่งที่ผู้เตรียมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ควรรู้

ความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ :สิ่งที่ผู้เตรียมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ควรรู้

Author : ลือชา ลดาชาติ

Softcover

฿ 200.00

250.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165886598

ISBN : 9786165886598

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การเรียน การสอน

Product details : ความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ :สิ่งที่ผู้เตรียมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ควรรู้

ในบริบททางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์อันเป็นเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ อยากจะกล่าวว่า "ความเชื่อสำคัญกว่าความรู้" ครูอาจมีความรู้มากมายเพียงใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นความรู้เนื้อหา ความรู้วิธีสอน และความรู้ทางเทคโนโลยี แต่หากครูมีความเชื่อในการถ่ายทอดความรู้ สุดท้ายแล้วครูก็ใช้ความรู้เหล่านั้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนอยู่ดี แต่หากครูมีความเชื่อในการสร้างความรู้ อย่างน้อยๆ ความเชื่อนี้ก็จะเป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่า ครูจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อให้นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0