จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Out of stock
จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

Author : ชไมภัค เตชัสอนันต์

Softcover

฿ 225.00

250.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165867214

ISBN : 9786165867214

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การเรียน การสอน

Product details : จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

จิตวิทยานับเป็นปัจจัยภายในที่สำคัญ และมีผลต่อผู้เรียนภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นรากฐานของสมมติฐาน และแนวคิดต่างๆ ที่ใช้อธิบายการเรียนภาษา พัฒนาการของทฤษฎี การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในหลากหลายบริบท ในหนังสือเล่มนี้ นอกจากผู้อ่านจะได้ข้อมูลเหล่านี้ แล้วยังจะได้แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ และกลวิธีการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ และปัจจัยทางจิตวิทยาอื่นๆ ได้แก่ อิทธิพลของความเชื่อ แรงจูงใจ การประเมินความสามารถของตนเอง และความเต็มใจในการสื่อสาร

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0