THE BITCOIN STANDARD ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
THE BITCOIN STANDARD ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง
THE BITCOIN STANDARD ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง

THE BITCOIN STANDARD ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง

Author : SAIFEDEAN AMMOUS (เซเฟเดียน แอมมัส)

Softcover

฿ 310.00

345.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786160843107

ISBN : 9786160843107

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 504 Pages

Book category : การเงินและการธนาคาร

Product details : THE BITCOIN STANDARD ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง

""The Bitcoin Standard"" จะพาผู้อ่านเดินทางไปพบเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีระบบการเงินที่น่าอัศจรรย์ ซึ่งจะเป็นบทเรียนให้เราเข้าใจว่าสิ่งใดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของเงิน และเข้าใจว่าบิตคอยน์ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่บิตคอยน์จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ในอนาคต บิตคอยน์ไม่ใช่สกุลเงินสำหรับอาชญากรหรือผู้กระทำผิด แต่บิตคอยน์จะเป็นทางเลือกใหม่ของระบบตลาดเสรีที่มีการกระจายศูนย์ มีความเป็นกลางทางการเมือง ที่จะมาแทนระบบธนาคารกลาง ซึ่งมีศักยภาพที่จะส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพและความรุ่งเรืองส่วนบุคคลอย่างมหาศาล สำหรับใครที่กำลังพยายามทำความเข้าใจระบบเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่นี้ The Bitcoin Standard จะช่วยสร้างความกระจ่างให้คุณได้มากยิ่งขึ้น


   เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว หากคุณยังคิดว่าบิตคอยน์เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเป็นเจ้าของ การลงทุนแรกของคุณยังไม่ควรเป็นการซื้อบิตคอยน์ แต่คุณควรที่จะลงทุนเวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการซื้อ การเก็บรักษา และการเป็นเจ้าของบิตคอยน์อย่างปลอดภัยเสียก่อน เนื่องจากธรรมชาติของบิตคอยน์ทำให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวไม่สามารถที่จะถูกผลักภาระไปให้ผู้อื่นหรือจ้างวานให้ผู้ใดมาทำแทนให้คุณได้ มันไม่มีทางเลือกอื่นใด นอกจากการมีความรับผิดชอบในทรัพย์สินของตัวคุณเองในการใช้งานโครงข่ายของบิตคอยน์ และนั่นคือการลงทุนที่แท้จริงที่คุณจำเป็นต้องทำก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนในบิตคอยน์"

โปรโมชัน ซื้อหนังสือ The Bitcoin Standard :ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง “รับฟรี !!! สิทธิ์เข้าฟังเสวนาออนไลน์ The Bitcoin Standard ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง”


Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0