ส่องผ่านเพดานแก้ว ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ
ส่องผ่านเพดานแก้ว ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ส่องผ่านเพดานแก้ว ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

Author : เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)

Softcover

฿ 351.00

390.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164881877

ISBN : 9786164881877

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 195 x 265 mm.

Number of pages : 280 Pages

Book category : สังคมวิทยา

Product details : ส่องผ่านเพดานแก้ว ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับผู้บริหารหญิง ในภาคเอกชน การเมืองและราชการ เพื่อเป็นภาพสะท้อนปัญหาด้านหนึ่งของสังคมสูงวัยระดับสุดยอดของไทย อันเป็นปัญหาสำคัญที่ผู้กำหนดนโยบายและสังคมต้องตระหนัก แม้ผู้หญิงไทยไม่อาจทลายเพดานแก้วเพื่อให้เท่าเทียมกับผู้ชายได้หมด แต่หากสังคมช่วยกันส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ก็น่าจะกะเทาะให้เกิดรอยร้าวพอที่จะส่องแสงเจิดจรัสผ่านเพดานแก้วนั้น ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0