การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์
การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

Author : สุรพล พรมกุล

Softcover

฿ 221.00

260.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340485

ISBN : 9789740340485

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

Product details : การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์

นายทุนพยายามใช้ภาพพจน์ "ความเป็นกลาง" ของรัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนให้ยอมรับการกดขี่ที่ตนได้รับจากนายทุน การหลอกลวงประชาชน ชนิดหนึ่งก็คือเรื่องกฎหมาย รัญพยายามจ้างว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในด้านกฎหมายต่างๆ แล้วมักจะพบว่าความเป็นจริงกฎหมายให้ประโยชนืกับนายทันมากกว่าคนงานเสมอ การที่ระบบทุนนิยมมักจะผลักดันให้นายทุนแข่งขันกัน เพื่อเพิ่มกำไรสะสมทุนมาตลอดเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤติการร์ทางเศรษฐกิจเสอม ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าระบบการขูดรีดแสวงหากำไรและการแข่งขันภายในระบบทุนนิยมเป็นสาเหตุให้ระบบนี้ไม่เหมาะสมกับการตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่และเป็นสาเหตุให้มาร์กซ์ เสนอว่าควรใช้ระบบสังคมนิยม ...คาร์ล มาร์กซ์...

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0