ประวัติปรัชญาการเมือง เล่มที่ 3 (HISTORY OF POLITICAL PHILOSOPHY)
ประวัติปรัชญาการเมือง เล่มที่ 3 (HISTORY OF POLITICAL PHILOSOPHY)

ประวัติปรัชญาการเมือง เล่มที่ 3 (HISTORY OF POLITICAL PHILOSOPHY)

Author : LEO STRAUSS และคณะ

Softcover

฿ 306.00

360.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786167150895

ISBN : 9786167150895

Year of print : 5 / 2564

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 472 Pages

Book category : รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

Product details : ประวัติปรัชญาการเมือง เล่มที่ 3 (HISTORY OF POLITICAL PHILOSOPHY)

นับตั้งแต่การตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1963 ประวัติปรัชญาการเมือง ของ ลีโอ สเตร๊าส์ และ โจเซ็ฟ คร็อปซีย์ จัดได้ว่าเป็นการนำเสนอความคิดหลักๆ ของผู้ก่อเกิดจารีตของปรัชญาการเมืองตะวันตก ตั้งแต่สมัยคลาสติกของกรีกโบราณมาจนถึงสมัยศตวรรษที่ 20 หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องความคิดของปรัชญาเมธีทั้งหลาย และได้สร้างมาตรฐานความเป็นเลิศของหนังสืออื่นในสาขาวิชานี้ขึ้นใหม่

ประวัติปรัชญาการเมือง ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 3 นี้ แตกต่างจากฉบับตีฉบับตีพิมพ์ครั้งก่อนๆ อยู่พอสมควร กล่าวคือ มีการเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของ ธูซิดิดีส และ เซโนฟอน ในสมัยโบราณ อีกทั้ง เอ็ดมันต์ ฮูสเซิร์ล กับ มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ ในยุคสมัยใหม่เข้าไว้ด้วย นอกจากนั้นยังมีความเรียงว่าด้วย ลีโอ สเตร๊าส์ บรรณาธิการผู้ล่วงลับไปแล้ว อยู่ในบทส่งท้าย และในบางบทก็มีการเขียนถึงเนื้อหาเกี่ยวกับนักคิดในบทนั้นๆ ขึ้นใหม่อีกด้วย 

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0