เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 เล่ม 1 ดินแดนใต้ลม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 เล่ม 1 ดินแดนใต้ลม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 เล่ม 1 ดินแดนใต้ลม

Author : ANTHONY REID

Softcover

฿ 420.00

495.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786162151743

ISBN : 9786162151743

Year of print : 2 / 2564

Size ( w x h ) : 170 x 240 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

Product details : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 เล่ม 1 ดินแดนใต้ลม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 ทั้งสองเล่มเป็นการนำเสนอว่า "ยุคการค้า" มีความหมายและความสำคัญอย่างไรต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือได้ว่าเป็นงานที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง โดยเล่มที่ 1 ดินแดนใต้ลม เป็นการนำเสนอที่เรียกว่า "ประวัติศาสตร์ในภาพรวม" ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาสองศตวรรษก่อนการขยายตัวของชนชาติตะวันตก มุ่งนำเสนอรายละเอียดโครงสร้างทางกายภาพ วัตถุ ชีวิต และสังคม รวมถึงข้อจำกัดที่มีผลทำให้เกิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความหลากหลายจนกระทั่งเข้าสู่ยุคเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางการค้าใน ค.ศ.1400

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0