เส้นทางสู่กรรมการสภามืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาไทย :แนวคิดและแนวปฏิบัติ
เส้นทางสู่กรรมการสภามืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาไทย :แนวคิดและแนวปฏิบัติ

เส้นทางสู่กรรมการสภามืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาไทย :แนวคิดและแนวปฏิบัติ

Author : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ

Softcover

฿ 195.00

230.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340317

ISBN : 9789740340317

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 228 Pages

Book category : การบริหารการศึกษา

Product details : เส้นทางสู่กรรมการสภามืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาไทย :แนวคิดและแนวปฏิบัติ

หนังสือเส้นทางสู่กรรมการสภามืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาไทย : แนวคิดและแนวปฏิบัติ เล่มนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการวิจัย เรื่องการศึกษาปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย โดยสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ ดำเนินการวิจัยพร้อมทั้งได้สกัดเนื้อหาสำคัญสรุปเรียบเรียงเพิ่มเติมข้อมูล และความคิดเห็นบางประการให้เป็นหนังสือเล่มเล็ก “ปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย” โดยเน้นเรื่องจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทยโดยเฉพาะตามข้อกำหนดของการวิจัย

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0