การจัดการการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก
การจัดการการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก

การจัดการการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก

Author : กนกกานต์ แก้วนุช

Softcover

฿ 472.00

590.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164030916

ISBN : 9786164030916

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 480 Pages

Book category : อุตสาหกรรมการบริการ

Product details : การจัดการการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก

โดยให้ความสำคัญและได้กล่าวถึงเรื่องชุมชนกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก เพื่อเป็นประโยชน์ในการหารูปแบบการจัดการที่เข้าใจถึงสาเหตุของทัศนคติและพฤติกรรมคนในชุมชน รวมถึงผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบโดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นหลักเบื้องต้นแห่งการนำมาซึ่งการจัดการ ผสานกับการวิเคราะห์และประเมินถึงการจัดการเติบโต การจัดการการพัฒนาและการจัดการคุณภาพของอุตสาหกรรมณการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก ที่สะท้อนหลักการจัดการที่สามารถตอบโจทย์พื้นที่การท่องเที่ยวได้อย่างสูงสุด

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0