การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม
การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม

การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม

Author : เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล

Softcover

฿ 288.00

320.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340188

ISBN : 9789740340188

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 343 Pages

Book category : การเขียนโปรแกรม

Product details : การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม

หนังสือ   “การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม” เล่มนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาและเตรียมพื้นฐาน ในการเป็นนักพัฒนาแอ็ปพลิเคชันที่ดี มีมุมมองในการออกแบบและแอ็ปพลิเคชันอย่างเป็นระบบและถูกต้อง ด้วยการเสริมตัวอย่างการประยุกต์ใช้ และแนวคิดในการออกแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง จนกระทั่งสามารถเผยแพร่สู่ผู้ใช้งานผ่านช่องทางดาวน์โหลดของ Google Play Store และ App Store ได้ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และผู้ที่มีความสนใจต้องการเรียนรู้การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยโครงสร้างภาษาอย่างง่าย เคื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพไม่สูงมากนัก สามารถนำไปใช้พัฒนางานด้านศึกษา และงานธุรกิจในขั้นสูงต่อไปได้อย่างประสิทธิภาพ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0