วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน
วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน

วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน

Author : ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์

Softcover

฿ 408.00

480.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165724777

ISBN : 9786165724777

Year of print : 3 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 516 Pages

Book category : การเงินและการธนาคาร

Product details : วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน

การทำความเข้าใจงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ธุรกิจและกลยุทธ์ การวิเคราะห์นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล การวิเคราะห์คุณภาพกำไร การปรับงบการเงินและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดและการพยากรณ์เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0