นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี
นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

Author : พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

Softcover

฿ 279.00

310.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339922

ISBN : 9789740339922

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 241 Pages

Book category : การฑูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Book details : นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี

ว่าด้วยแนวทางในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลอินโดนีเซียจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยได้กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลแต่ละยุค เช่น การเรียกร้องอิสรภาพของประเทศจากการตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก  เหตุการณ์วินาศกรรม 9/11 ในประเทศสหรัฐอเมริกา วิกฤตการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเมื่อ พ.ศ.2540 การขยายอิทธิพลของประเทศจีน และสหรัฐอเมริกาในภูมิภาค การแยกตัวของติมอร์ตะวันออก การสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม ในปัจจุบันรัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประนาธิบดีโจโก วิโดโด หรือ โจโกวี มุ่งเน้นยกบทบาทของอินโดนีเซียในเวทีโลก โดยเฉพาะบทบาทของอินโดนีเซียในน่านน้ำ ดังนั้นรัฐบาลอินโดนีเซียในยุคโจโกวีจึงมุ่งผลักดันนโยบาย ความเป็นศูนย์กลางทางทะเล โดยหวังให้อินโดนีเซีย เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของภูมิภาคต่อไป

 

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0