การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (COMPUTER PROGRAMMING) (รหัสวิชา 3204-2007)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (COMPUTER PROGRAMMING) (รหัสวิชา 3204-2007)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (COMPUTER PROGRAMMING) (รหัสวิชา 3204-2007)

Author : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ และคณะ

Softcover

฿ 153.00

170.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786160828722

ISBN : 9786160828722

Year of print : 1 / 2560

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 263 Pages

Book category : การเขียนโปรแกรม

Book details : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (COMPUTER PROGRAMMING) (รหัสวิชา 3204-2007)
Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0