วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

Author : สุภางค์ จันทวานิช

Softcover

฿ 135.00

150.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339663

ISBN : 9789740339663

Year of print : 25 / 2563

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 233 Pages

Book category : หลักการวิจัย

Book details : วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในวงการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีที่เหมาะสมแก่การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เนื่องจากการอธิบายปรากฎการณ์สังคมจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางสังคม วัฒนธรรมของปรากฎการณ์ และเน้นความสำคัญของความหมาย หนังสือเล่มนี้ให้คำอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาสังคม พร้อมทั้งแสดงเทคนิควิธีต่างๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัยชนิดนี้ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร การศึกษาประวัติชีวิต  ผู้อ่านที่ประสงค์เรียนรู้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและแสวงหาแนวทางที่จะทำการวิจัยประเภทนี้ควรใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบกับการฝึกฝน ผู้ที่ศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในสังคม และด้านมนุษยศาสตร์บางสาขาก็อาจใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ได้เช่นกัน

 

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0