หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (FUNDAMENTALS OF SOFTWARE ENGINEERING) (ฉบับปรับปรุง) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (FUNDAMENTALS OF SOFTWARE ENGINEERING) (ฉบับปรับปรุง)
สินค้าหมด
หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (FUNDAMENTALS OF SOFTWARE ENGINEERING) (ฉบับปรับปรุง)

หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (FUNDAMENTALS OF SOFTWARE ENGINEERING) (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : น้ำฝน อัศวเมฆิน

หนังสือปกอ่อน

฿ 233.00

259.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9786160830619

ISBN : 9786160830619

ปีพิมพ์ : 1 / 2560

ขนาด ( w x h ) : 185 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 344 หน้า

หมวดหนังสือ : การเขียนโปรแกรม

รายละเอียดสินค้า : หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (FUNDAMENTALS OF SOFTWARE ENGINEERING) (ฉบับปรับปรุง)

"หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Fundamentals of Software Engineering)" เป็นผลงานที่เกิดจากการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งได้ศึกษา ค้นคว้า และทำงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง และได้เรียบเรียงเป็นหนังสือให้มีเนื้อหาที่อธิบายถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ และการทดสอบซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งมีคำอธิบาย ตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบอย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการพื้นฐานและทฤษฎีของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งสามารถนำเทคนิคต่างๆ ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้งานได้ หนังสือเล่มนี้ ถูกพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่สอง ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ มาตรฐาน CMMI และมาตรฐาน ISO/IEC 29110 จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารโครงการซอฟต์แวร์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ บทที่ 2 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ บทที่ 3 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์ บทที่ 4 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ บทที่ 5 วิศวกรรมความต้องการ บทที่ 6 การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ บทที่ 7 การออกแบบซอฟต์แวร์ บทที่ 8 การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม บทที่ 9 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ บทที่ 10 การทดสอบซอฟต์แวร์ บทที่ 11 มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0