ภาษีอากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 2566 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ภาษีอากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 2566
ภาษีอากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 2566

ภาษีอากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 2566

ผู้แต่ง : สุเมธ ศิริคุณโชติ และคณะ

หนังสือปกอ่อน

฿ 252.00

280.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9786166033298

ISBN : 9786166033298

ปีพิมพ์ : 1 / 2566

ขนาด ( w x h ) : 0 x 0 mm.

จำนวนหน้า : 0 หน้า

หมวดหนังสือ : การคลัง/ภาษีอากร

รายละเอียดสินค้า : ภาษีอากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 2566

ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีอากรหลายเรื่อง

เช่น การปรับปรุงมาตรการภาษีด่างๆ เพื่อการป้องกันและต่อสู้กับโควิด 19 ที่เป็นมหันตภัยของชาวโลก

นอกจากนั้นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใหญ่เป็นเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากรเพิ่มเดิมเพื่อส่งเลริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อกระจายความมั่งคั่งให้

เกิดความเป็นธรรม เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อสนองนโยบายบางประการของ

รัฐบาล รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การแก้ไขปรับปรุงที่สำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้และลดอัตราภาษี

หัก ณ ที่จ่ายจากคนต่างด้าวที่เชี่ยวชาญพิเศษฯ การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยว

กับคริปโตเคอเรนซี่ มาตรการหักหนี้สูญ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ภาษีมูลค่เพิ่มเกี่ยวกับธุรกิจ

e-Senvice การชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงวิธีการส่งหมายเรียก

หรือเอกสารอื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งปรับปรุงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก

ธุรกรรม e-Service ฯลฯ

กรมสรรพากรยังมีงานสำคัญที่ยังคงทำต่อไปอีกหลายเรื่อง เช่น เรื่องการขยายฐาน

ผู้เสียภาษี เรื่องการจัดเก็บภาษีจากกิจการออนไลน์ของบริษัทข้ามชาติ เรื่องการพัฒนาบริการ

และโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้บัตรอิเล็กทรนิกส์อย่างครบวงจร เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ

ในทางเศรษฐกิจ เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียภาษีอากร เป็นตัน ซึ่งเรื่องเหล่านี้

คงต้องมีการศึกษาคันคว้า ระดมความคิดเห็น และผลักนให้เกิดความก้าวหน้า ความชัดเจน

และเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

หวังว่าภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2565 นี้ จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการภาษีอากรเช่นเคย ถ้าพบข้อผิดตกบกพร่องหรือมีข้อติชม

ชี้แนะประการใด โปรดแจ้งให้ทางผู้รวบรวมและเรียบเรียงทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ หรืออึเมล

ที่ปรากฏบนปกหลังของนี้ด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง


ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ

นายกำธร สิริชูติวงศ์

นายอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

นายภิรัตน์ เจียรนัย

(กลุ่มนัทวิชาการกาษีอากร)

กรกฎาคม 2565

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0